ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่ อะไหล่ 1 อัตรา
คุณสมบัติ :-เพศชาย
-อายุ 20 ปีขึ้นไป
-เทียบเท่า ม.6 ถึง ปริญญาตรี
-ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ word และ Excel
รายละเอียด :-สามารถเข้ากะได้
-มีคาวมรู้เรื่องอะไหล่รถโดยสาร เครื่องมือช่าง

สถานที่ปฎิบัติงาน : จ.นครราชสีมา
วุฒิการศึกษา : เทียบเท่า ม.6 ถึง ปริญญาตรี
ค่าตอบแทน : 9,800 บาทขึ้นไป
ความสามารถพิเศษ : -หากมีประสบการหรือจบช่าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
หมายเหตุุ : -
วันที่ลงประกาศ : 5 กุมภาพันธ์ 2562