ประกาศรับสมัครงาน

ลำดับ
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
รายละเอียด
1
พนักงานบริการบนรถ (โค้ช) 8 อัตรา วุฒิ ป.6 ขึ้นไป-ปริญญาตรี
รายละเอียด
2
พนักงานขับรถโดยสาร (พขร.) 1 อัตรา -ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา-ปริญญาตรี
รายละเอียด
3
อะไหล่ 1 อัตรา (ชั่วคราว) ม.6 - ปริญญาตรี
รายละเอียด
4
เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 อัตรา (ชั่วคราว) ม.6 ขึ้นไป
รายละเอียด
5
บริกร 5 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ
รายละเอียด
6
เจ้าหน้าที่ขายตั๋ว (ประจำท่าเชียงราย) 1 อัตรา ม.6 ขึ้นไป - ป.ตรี
รายละเอียด
7
ภารโรง 1 อัตรา (ชั่วคราว) ไม่จำกัด
รายละเอียด
8
ช่างเครื่อง 1 อัตรา ม.3 ขึ้นไป
รายละเอียด

หลักฐานในการรับสมัคร

สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ
ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) 1 ใบ
สำเนาใบขับขี่ (เฉพาะพนักงานขับรถ) 1 ใบ
รูปถ่ายสีขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ

สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ดังนี้

ติดต่อด้วยตนเองที่ : สำนักงานใหญ่ของบริษัท นครชัยทัวร์ จำกัด (ตรงข้ามโลตัส สาขานครราชสีมา) ที่แผนกบุคคล
ติดต่อทางจดหมาย : ที่อยู่ 1536-38 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
ติดต่อทางโทรศัพท์ : 08-2323-5666
ติดต่อทางโทรสาร : 044-261555 ติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
ติดต่อทาง E-mail : pariya@nakhonchaitour.com
ติดต่อที่ท่าจำหน่ายตั๋ว : กรอกใบสมัครแล้วยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานของท่านไว้ที่ท่าจำหน่ายตั๋วของบริษัทฯ ซึ่งทางท่าจะจัดส่งเอกสารของท่านมาให้ที่สำนักงานใหญ่
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประกาศรับสมัครงาน (อัตรากำลังที่ต้องการ) นับจากวันที่ลงประกาศ
ดาวน์โหลดใบสมัคร

"เดินทางกับนครชัยทัวร์ เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน"