นครชัยทัวร์จำกัด , เดินทางกับนครชัยทัวร์เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน , ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000 จากบริษัท บูโร เวอริทัส

ประกาศรับสมัครงาน

ลำดับ
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
รายละเอียด
1
พนักงานธุรการ 3 อัตรา (จัดสรรรถ1,ทั่วไป2) วุฒิ ป.6 ขึ้นไป-ปริญญาตรี
รายละเอียด
2
เจ้าหน้าที่บริการรถโดยสาร 5 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ
รายละเอียด
3
เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ 1 อัตรา วุฒิม.6 ขึ้นไป
รายละเอียด
4
เจ้าหน้าที่จัดการเดินรถ 1 อัตรา (รถเหมา) ปริญญาตรีขึ้นไป
รายละเอียด
5
เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 อัตรา (ยกของ1) ม.6 ขึ้นไป
รายละเอียด
6
บริกร (ไม่จำกัด) ไม่จำกัดวุฒิ
รายละเอียด
7
ช่าง 1 อัตรา (ช่างไฟ1 อัตรา) ม.3 ขึ้นไป
รายละเอียด
8
พนักงานขับรถ 5 อัตรา ไม่จำกัด
รายละเอียด
9
เจ้าหน้าที่การตลาด (ประจำที่ลานพักดีจุดพักรถ) 1 อัตรา ป.ตรีขึ้นไป
รายละเอียด

หลักฐานในการรับสมัคร

สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ
ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) 1 ใบ
สำเนาใบขับขี่ (เฉพาะพนักงานขับรถ) 1 ใบ
รูปถ่ายสีขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ

สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ดังนี้

ติดต่อด้วยตนเองที่ : สำนักงานใหญ่ของบริษัท นครชัยทัวร์ จำกัด (ตรงข้ามโลตัส สาขานครราชสีมา) ที่แผนกบุคคล
ติดต่อทางจดหมาย : ที่อยู่ 1536-38 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
ติดต่อทางโทรศัพท์ : 08-2323-5666
ติดต่อทางโทรสาร : 044-261555 ติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
ติดต่อทาง E-mail : pariya@nakhonchaitour.com
ติดต่อที่ท่าจำหน่ายตั๋ว : กรอกใบสมัครแล้วยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานของท่านไว้ที่ท่าจำหน่ายตั๋วของบริษัทฯ ซึ่งทางท่าจะจัดส่งเอกสารของท่านมาให้ที่สำนักงานใหญ่
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประกาศรับสมัครงาน (อัตรากำลังที่ต้องการ) นับจากวันที่ลงประกาศ
ดาวน์โหลดใบสมัคร

"เดินทางกับนครชัยทัวร์ เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน"