นครชัยทัวร์จำกัด , เดินทางกับนครชัยทัวร์เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน , ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000 จากบริษัท บูโร เวอริทัส

ประกาศรับสมัครงาน

ลำดับ
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
รายละเอียด
1
พนักงานบริการบนรถ (โค้ช) ไม่จำกัด วุฒิ ป.6 ขึ้นไป-ปริญญาตรี
รายละเอียด
2
เจ้าหน้าที่บุคคล 1 อัตรา (งานสอบสวน) ปริญญาตรี ขึ้นไป
รายละเอียด
3
เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 อัตรา (ประจำเชียงใหม่) ม.6 ขึ้นไป
รายละเอียด
4
บริกร (ไม่จำกัด) ไม่จำกัดวุฒิ
รายละเอียด
5
บริการรถโดยสาร 2 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ
รายละเอียด
6
เจ้าหน้าที่ อะไหล่ 1 อัตรา เทียบเท่า ม.6 ถึง ปริญญาตรี
รายละเอียด
7
เจ้าหน้าที่ภารโรง (1อัตรา) ไม่จำกัดวุฒิ
รายละเอียด
8
ช่าง 2 อัตรา (ช่างอัดจาระบี 1 อัตรา / ช่างแอร์ 1 อัตรา) ม.3 ขึ้นไป
รายละเอียด
9
ธุรการ 1 อัตรา ม.6/ปวช. ขึ้นไป - ปริญญาตรี
รายละเอียด

หลักฐานในการรับสมัคร

สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ
ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) 1 ใบ
สำเนาใบขับขี่ (เฉพาะพนักงานขับรถ) 1 ใบ
รูปถ่ายสีขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ

สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ดังนี้

ติดต่อด้วยตนเองที่ : สำนักงานใหญ่ของบริษัท นครชัยทัวร์ จำกัด (ตรงข้ามโลตัส สาขานครราชสีมา) ที่แผนกบุคคล
ติดต่อทางจดหมาย : ที่อยู่ 1536-38 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
ติดต่อทางโทรศัพท์ : 08-2323-5666
ติดต่อทางโทรสาร : 044-261555 ติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
ติดต่อทาง E-mail : pariya@nakhonchaitour.com
ติดต่อที่ท่าจำหน่ายตั๋ว : กรอกใบสมัครแล้วยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานของท่านไว้ที่ท่าจำหน่ายตั๋วของบริษัทฯ ซึ่งทางท่าจะจัดส่งเอกสารของท่านมาให้ที่สำนักงานใหญ่
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประกาศรับสมัครงาน (อัตรากำลังที่ต้องการ) นับจากวันที่ลงประกาศ
ดาวน์โหลดใบสมัคร

"เดินทางกับนครชัยทัวร์ เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน"