นครชัยทัวร์จำกัด , เดินทางกับนครชัยทัวร์เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน , ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000 จากบริษัท บูโร เวอริทัส
  • กิจกรรมมอบเข็มกลัดดอกมะลิ ในวันแม่
  • คือความภาคภูมิใจตลอดระยะเวลากว่า 30ปีที่ผ่านมา
  • อบรมหลักสูตร "บุคลิกภาพมืออาชีพ"
  • รวมน้ำใจบริจาคช่วยเหลือ พี่น้อง สปป.ลาว
  • คณะขนส่งสุรินทร์ศึกษาดูงาน
  • บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10


Untitled Document