นครชัยทัวร์จำกัด , เดินทางกับนครชัยทัวร์เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน , ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000 จากบริษัท บูโร เวอริทัส
  • อบรมรถโดยสารหัวใจบริการ รุ่นที่ 4/2561
  • โครงการรณรงค์และควบคุมสารเสพติด
  • อบรมหลักสูตร การสร้างจิตสำนึกแห่งการบริการ
  • โปรโมชั่น 19 บาท ทุกท่าจำหน่ายตั๋วของบริษัทฯ
  • กิจกรรมขอบคุณลูกค้า 23 ต.ค. 61
  • อบรมหลักสูตร เรียนรู้ระบบรถและวิธีแก้ไขปัญหาฯ รุ่น 3/2561


Untitled Document