นครชัยทัวร์จำกัด , เดินทางกับนครชัยทัวร์เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน , ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000 จากบริษัท บูโร เวอริทัส
  • อบรมหลักสูตร เรียนรู้ระบบรถและวิธีแก้ไขปัญหาฯ รุ่น 3/2561
  • การอบรมหลักสูตร การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพนักงาน กลุ่มเสี่ยงเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ
  • การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ครั้งที่ 2/2561
  • ออกบูธ เทอร์มินอล 21
  • สนับสนุนกิจกรรมกีฬาตำรวจภูธรโพธิ์กลาง
  • เชิญชวนร่วมกิจกรรมขอบคุณลูกค้าในวันพิเศษ ครั้งที่2/2561 วันที่ 23 ต.ค. 2561


Untitled Document