นครชัยทัวร์จำกัด , เดินทางกับนครชัยทัวร์เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน , ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000 จากบริษัท บูโร เวอริทัส
  • บริจาคโลหิต ครั้งที่ 1/2561
  • อบรมเรียนรู้ระบบรถ รุ่นที่ 1-2561
  • กิจกรรมบูธสัญจรนครชัยทัวร์ ท่าจำหน่ายตั๋วนครราชสีมา
  • ซ้อมแผนอัคคีภัย ต้นฉบับไฟล์อัคคีภัย
  • กิจกรรมสัมมนาครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ BY NEA
  • การศึกษาดูงานเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน


Untitled Document