• กิจกรรมสัมมนาครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ BY NEA
  • การศึกษาดูงานเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน
  • อบรม "รถโดยสารหัวใจบริการ" รุ่นที่ 1/2561
  • การตรวจติดตามคุณภาพภายในครั้งที่ 1/2561
  • สำนักงานออกภาคสนามบริการลูกค้า
  • บูธสัญจรนครชัยทัวร์ ท่าลพบุรี


Untitled Document