นครชัยทัวร์จำกัด , เดินทางกับนครชัยทัวร์เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน , ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000 จากบริษัท บูโร เวอริทัส

จุดจำหน่ายตั๋วนครชัยทัวร์

จุดจำหน่ายตั๋วของบริษัท

ลำดับ ท่า ที่ตั้ง เบอร์ติดต่อ เวลาทำการ
1 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมาแห่งที่ 2 (บขส.ใหม่) ช่องขายตั๋วที่ 2,15-16 0-4424-1766
0-4425-7887
24 ชั่วโมง
2 เชียงใหม่ ตั้งอยู่ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่ 3 (อาเขต) 0-5324-8542 02.00-20.30 น.
3 เชียงราย ตั้งอยู่ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 2 ถ.พหลโยธิน ต.สันทราย อ.เมือง จังหวัดเชียงราย(ตะเคียนคู่เยื้องร้านทวียนต์) 0-5377-3606 05.00-19.30น.
4 แม่สาย ตั้งอยู่ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 0-5373-3509
0-5373-2979
04.00-18.00 น.
5 นครสวรรค์ ตั้งอยู่ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครสวรรค์ 0-5637-1874
0-5637-1875
05.00 -15.00 น.
6 มุกดาหาร ตั้งอยู่ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดมุกดาหาร ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 9 042-630377 ,042-630115-16 05.30 -17.00 น.
7 กรุงเทพ สถานีขนส่งหมอชิต2 ชั้น 3 ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 65 ชานชลาจอดรถ 68 098-584-2244 เปิด 24 ชั่วโมง

จุดจำหน่ายตั๋วของตัวแทนจำหน่าย

สาย 635 นครราชสีมา-เชียงใหม่ และ 651 นครราชสีมา-แม่สาย
ลำดับ ท่า ที่ตั้ง เบอร์ติดต่อ เวลาทำการ
8 ลอง - - -
9 สีคิ้ว ตั้งอยู่ที่ 413/5-6 หมู่7 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา (อยู่ตรงข้ามปั้ม ปตท ) 044-411384, 044-413127
061-020-4334
05.00-21.00น.
10 กุดม่วง ตั้งอยู่ที่ 262/1 หมู่13 ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 044-389997, 089-9494440 06.00-20.00น.
11 เขาน้อย ตั้งอยู่ที่ 226 หมู่1 ตำบลเขาน้อย อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี (สถานที่ใกล้เคียงป้อมตำรวจ ) 08-9949-4441 06.00-20.00น.
12 ม่วงค่อม ตั้งอยู่ที่ 22 หมู่8 ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 08-9949-4443 05.00-21.20น.
13 โคกสำโรง บขส.เคแลนค์ ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ,ลพบุรี 15170 089-9494446 ,036-680541 24 ชั่วโมง
14 หนองม่วง ตั้งอยู่ที่ 16 หมู่3 ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 15170 0-3643-1204
08-1947-2765
06.00-21.00น.
15 ตากฟ้า ตั้งอยู่ที่ 32 หมู่3 ตำบลสุขสำราญ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ (จุดจอดรถ บขส.99 ) 0-5624-1036
089-9494447
06.00-21.20น.
16 ไพศาลี ตั้งอยู่ที่ 65/2 หมู่7 ตำบลโคกเสื่อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220 (สี่แยกไดตาล) 08-9566-2516
08-9949-4448
06.00-20.25น.
17 หนองบัว ตั้งอยู่ที่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หนองบัว (ก่อนถึงป้อมตำรวจทางหลวง 50 เมตร ) 056-876200
089-9496661
07.00-21.00น.
18 เขาทราย ตั้งอยู่ที่ 576/5 ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร, ( ตรงข้ามป้อมทางหลวง ) 08-5730-4698
0-5664-9198
07.00-22.45น.
19 สากเหล็ก ตั้งอยู่ที่ สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอสากเหล็ก 056-699158
08-9949-6664
08.00-00.30น.
20 พิษณุโลก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลกแห่งที่ 2 ตั้งอยู่ที่ 8888 หมู่ 7 ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 (สี่แยกอินดดจีน) 055-986-266
08.00-02.30น.
21 อุตรดิตถ์ ตั้งอยู่ที่ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุตรดิตถ์ 055-403873 07.00-04.20น.
22 เด่นชัย ตั้งอยู่ที่ 269/40 หมู่10 ตำบลแม่จั๋ว อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 089-9496668 , 054-613239 24 ชั่วโมง
23 ท่าหลวง ตั้งอยู่ที่ 52 หมู่ 4 ต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี (ห่างจากทางเข้าโรงน้ำตาล 20 เมตร) 089-9494442 06.00-21.00 น.
24 ลำปาง ตั้งอยู่ที่ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง 0-5432-4599
0-5422-7330
05.00-22.20น.
25 ดอยติ ตั้งอยู่ที่ (จุดจอดรถดอยตินครชัยแอร์) ถนนไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง ดอยติ จ.ลำพูน 052-030332
089-9493332
03.30-21.20น.
26 แพร่ ตั้งอยู่ที่ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดแพร่ 0-5453-4621
089-9497117
08.30-23.00น.
27 ม.แม่ฟ้าหลวง ตั้งอยู่ที่ 447/6 ถนน พหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 052-027057 , 061-020-3773 05.30-18.50น.
28 พะเยา ตั้งอยู่ที่ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพะเยา ถนนหลินสุด ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 0-5448-0926
08-5106-0661
0-5441-0083
05.30-20.55น.
29 พาน ตั้งอยู่ที่ 925/8 ตลาดพาน เมืองใหม่ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 0-5372-2792
089-4296776
07.00-18.00น.
30 แม่จัน ตั้งอยู่ 82/1 หมู่4 ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 053-772-122 , 061-020-3883 05.30-18.30น.
31 ม.พะเยา ตั้งอยู่ ถนน. พหลโยธิน หน้ามหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา ( ศาลาพักผู้โดยสารที่ 2 เลยห้างเจริญภัณฑ์ประมาณ 10 เมตร ) 093-3257779 08.00-21.15 น.
สาย 121 นครราชสีมา-นครสวรรค์
ลำดับ ท่า ที่ตั้ง เบอร์ติดต่อ เวลาทำการ
32 สีคิ้ว2 ไม่มีท่าจำหน่ายตั๋วแต่หยุดรถจอดรับผู้โดยสาร (วินมอเตอร์ไซต์) - -
33 ปากช่อง ตั้งอยู่ที่ 230 ม.18 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 08-9949-7447
062-3844100
07.00-19.30 น.
34 สระบุรี ตั้งอยู่ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระบุรี 089-9494114 08.00-18.30 น.
35 ลพบุรี ตั้งอยู่ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลพบุรี 0-3661-2433 08.00-17.30น.
36 ตากฟ้า ตั้งอยู่ที่ 161/1 หมู่3 ตำบลสุขสำราญ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 0-5624-1036
08-6737-5503
06.00-21.20น.
37 ตาคลี จุดจำหน่ายตั๋ว ตั้งอยู่ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอตาคลี 061-020-3993 , 087-210-4318 07.00-16.30น.
38 ชัยนาท ตั้งอยู่ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชัยนาท 08-9949-4334 06.30-16.30น.
สาย 820 นครราชสีมา-มุกดาหาร
ลำดับ ท่า ที่ตั้ง เบอร์ติดต่อ เวลาทำการ
39 ตลาดแค ไม่มีท่าจำหน่ายตั๋วแต่หยุดรถจอดรับผู้โดยสาร - -
40 แยกบ้านวัด ไม่มีท่าจำหน่ายตั๋วแต่หยุดรถจอดรับผู้โดยสาร - -
41 ประทาย ท่า ประทาย ที่ตั้งอยู่ที่ร้านรับทำป้ายอิงค์เจ็ท (อยู่ฝั่งตรงข้ามห้างบิ๊กซี) 098-5872374 07.00-18.00น.
42 บ้านใหม่ไชยพจน์ 74 หมู่ 1 ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ 0-4465-0039
08-1067-3556
08-9949-5552
07.00-20.10น.
43 พุทไธสง จุดจำหน่ายตั๋ว ตั้งอยู่ที่ บขส. อำเภอพุทไธสง 093-3217227, 081-9668633 07.30-18.30 น.
44 พยัคภูมพิสัย จุดจำหน่ายตั๋ว ตั้งอยู่สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พยัคภูมิพิสัย 0-4379-0737
08-9949-5553
08-0151-7497
08.00-20.55น.
45 แยกปทุมรัตน์ ไม่มีท่าจำหน่ายตั๋วแต่หยุดรถจอดรับผู้โดยสาร (จุดจอด) - -
46 เกษตรวิสัย จุดจำหน่ายตั๋ว ตั้งอยู่สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.เกษตรวิสัย 089-9495558 ,084-6040279 07.30-19.30น.
47 สุวรรณภูมิ ตั้งอยู่ที่ 743 หมู่ 20 ต. สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด (ตรงข้ามโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ) 0-4353-2096
061-020-4554
08.00-19.00น.
48 พนมไพร ตั้งอยู่ที่ 5 ม.6 ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 08-1057-5910
08-9949-5554
07.00-20.00 น.
49 ยโสธร สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดยโสธร ถ.เลี่ยงเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 0-4572-5115
08-9949-5556
07.00 -19.00น
50 กุดชุม ตั้งอยู่ที่ 385/1 ม.17 ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร (ตรงข้ามกับธนาคารกรุงไทยสาขากุดชุม) 061-020-3553, 090-836-0613 06.00 -18.00 น
51 ภูกอย ตั้งอยู่ที่ 208 ม.4 ตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร (สามแยกภูกลอย) 08-1065-3254 06.00 -19.00 น
52 เลิงนกทา ตั้งอยู่ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร ที่ตั้ง 84 ม.1 ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 061-020-4664 06.00 -18.00 น
53 นิคมคำสร้อย ตั้งอยู่ 55 ม.5 ต.นิคมคำสร้อย อ.คำสร้อย จ.มุกดาหาร 084-6001062 06.00 -16.30 น