ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่บริการรถโดยสาร (3 อัตรา)
คุณสมบัติ :-อายุ 18 ปีขึ้นไป
-ทำงานเป็นกะได้
-หมุนเวียนต่างจังหวัดได้
-ไม่จำกัดวุฒิ
รายละเอียด :-ทำความสะอาดล้างรถยนต์โดยสาร
สถานที่ปฎิบัติงาน : จ.นครราชสีมา
วุฒิการศึกษา : ไม่จำกัดวุฒิ
ค่าตอบแทน : 9,800 บาทขึ้นไป
ความสามารถพิเศษ : -
หมายเหตุุ : -มีการปรับฐานเงินเดือน เมื่อปฏิบัติงานครบ 3 เดือน และ 6 เดือน เฉพาะอัตราประจำ
วันที่ลงประกาศ : 13 เมษายน 2561