ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่ภารโรง (1อัตรา)
คุณสมบัติ :-อายุ 18 ปีขึ้นไป
-ไม่จำกัดวุฒิ
รายละเอียด :-ทำความสะอาดความเรียบร้อยภายในสำนักงาน
-เก็บขยะภายในอู่เชียงใหม่
สถานที่ปฎิบัติงาน : จ.นครราชสีมา
วุฒิการศึกษา : ไม่จำกัดวุฒิ
ค่าตอบแทน : 9,600 บาทขึ้นไป
ความสามารถพิเศษ : -
หมายเหตุุ : -
วันที่ลงประกาศ : 14 มีนาคม 2562