นครชัยทัวร์จำกัด , เดินทางกับนครชัยทัวร์เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน , ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000 จากบริษัท บูโร เวอริทัส

จุดจำหน่ายตั๋วนครชัยทัวร์

จุดจำหน่ายตั๋วของบริษัท

ลำดับ ท่า ที่ตั้ง เบอร์ติดต่อ เวลาทำการ
1 นครราชสีมา(บขส.ใหม่) จุดจำหน่ายตั๋วตั้งอยุ่ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมาแห่งที่ 2 (บขส.ใหม่) ช่องขายตั๋วที่ 2,15-16 044-257-887 24 ชม.
2 นครราชสีมา(บขส.เก่า) จุดจำหน่ายตั๋วตั้งอยุ่ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมาแห่งที่ 1 (บขส.เก่า) ตู้จำหน่ายตั๋ว ช่องจอดรถชานชาลา ที่1 065-291-0016 07.00-16.00น.
3 เชียงใหม่ จุดจำหน่ายตั๋วตั้งอยู่ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่ 3 (อาเขต3) 053-248-542 05.00-19.30น.
4 แม่สาย จุดจำหน่ายตั๋ว ตั้งอยู่ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 053-732-979 09.00-18.00น.
5 เชียงราย จุดจำหน่ายตั๋ว ตั้งอยู่ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 2 ถ.พหลโยธิน ต.สันทราย อ.เมือง จังหวัดเชียงราย(ตะเคียนคู่เยื้องร้านทวียนต์) 053-773-606 06.00-18.00น.
6 นครสวรรค์ จุดจำหน่ายตั๋ว ตั้งอยู่ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครสวรรค์ 056-371-874 06.00 -14.00 น.
7 มุกดาหาร จุดจำหน่ายตั๋ว ตั้งอยู่ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดมุกดาหาร ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 9 042-630-377 05.00 -14.00 น.
8 กรุงเทพ สถานีขนส่งหมอชิต2 ชั้น 3 ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 44,65 ชานชลาจอดรถ 68 098-584-2244 (ช่อง 44) 06.00-18.00 (ช่อง 65) 08.00-17.00 น.
9 รังสิต ท่า เป็นตู้มีพนักงานจำหน่ายตั๋ว อยู่ฝั่งขาออกจากกรุงเทพฯ อยู่ตรงข้ามสำนักงานกษาปณ์ ห่างจาก บขส.รังสิต ประมาณ 400 เมตร ใกล้เซเว่น 7-11 ตลาดประทานพร 0652910017 065-291-0017 08.00-18.00น.

จุดจำหน่ายตั๋วของตัวแทนจำหน่าย

สาย 635 นครราชสีมา-เชียงใหม่ และ 651 นครราชสีมา-แม่สาย
ลำดับ ท่า ที่ตั้ง เบอร์ติดต่อ เวลาทำการ
10 สีคิ้ว จุดจำหน่ายตั๋ว ตั้งอยู่ที่ 413/5-6 หมู่7 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา (อยู่ตรงข้ามปั้ม ปตท. ) 044-411-384 061-020-4334 05.00-20.20น.
11 กุดม่วง จุดจำหน่ายตั๋ว ตั้งอยู่ที่ 262/1 หมู่13 ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 044-389-997 089-949-4440 06.00-20.20น.
12 เขาน้อย จุดจำหน่ายตั๋ว ตั้งอยู่ที่ 226 หมู่1 ตำบลเขาน้อย อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี (สถานที่ใกล้เคียงป้อมตำรวจ ) 089-949-4441 05.00-21.00น.
13 ท่าหลวง จุดจำหน่ายตั๋ว ตั้งอยู่ที่ 52 หมู่ 4 ต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี (ห่างจากทางเข้าโรงน้ำตาล 20 เมตร) 089-949-4442 08.00-21.00น.
14 ม่วงค่อม จุดจำหน่ายตั๋ว ตั้งอยู่ที่ 22 หมู่8 ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 089-949-4443 08.00-21.50น.
15 โคกสำโรง จุดจำหน่ายตั๋วตั้งอยู่ที่ บขส.เคแลนค์ ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ,ลพบุรี 15170 089-949-4446 ,036-680-541 24 ชั่วโมง
16 หนองม่วง จุดจำหน่ายตั๋วตั้งอยู่ที่ 16 หมู่3 ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 15170 036-431-204 089-949-4445 09.00-20.00น.
17 ตากฟ้า จุดจำหน่ายตั๋วตั้งอยู่ที่ 32 หมู่3 ตำบลสุขสำราญ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ (จุดจอดรถ บขส.99 ) 056-241-036 089-949-4447 09.00-20.00น.
18 ไพศาลี จุดจำหน่ายตั๋วตั้งอยู่ที่ 65/2 หมู่7 ตำบลโคกเสื่อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220 (สี่แยกไดตาล) 089-949-4448 08.00-20.00น.
19 หนองบัว จุดจำหน่ายตั๋วตั้งอยู่ที่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หนองบัว (ก่อนถึงป้อมตำรวจทางหลวง 50 เมตร ) 056-876-200 089-949-6661 08.00-18.00น.
20 เขาทราย จุดจำหน่ายตั๋วตั้งอยู่ที่ 576/5 ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร, ( ตรงข้ามป้อมทางหลวง ) 089-949-6662 056-649-198 08.00-21.00น.
21 สากเหล็ก จุดจำหน่ายตั๋วตั้งอยู่ที่ สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอสากเหล็ก 056-699-158 089-949-6664 09.00-17.00น.
22 พิษณุโลก จุดจำหน่ายตั๋วสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลกแห่งที่2 ตั้งอยู่ที่ 8888 หมู่ 7 ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 (สี่แยกอินโดจีน) 055-986-266 089-949-6665 10.00-01.40น.
23 อุตรดิตถ์ จุดจำหน่ายตั๋วตั้งอยู่ที่ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุตรดิตถ์ 055-403-873 089-949-6667 09.00-03.30น.
24 เด่นชัย จุดจำหน่ายตั๋วตั้งอยู่ที่ 269/40 หมู่10 ตำบลแม่จั๋ว อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 089-949-6668 08.00-22.35น.
25 ลำปาง จุดจำหน่ายตั๋วตั้งอยู่ที่ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง 054-324-599 089-949-3331 05.30-21.05น.
26 ดอยติ จุดจำหน่ายตั๋วตั้งอยู่ที่ (จุดจอดรถดอยตินครชัยแอร์) ถนนไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง ดอยติ จ.ลำพูน 052-030-332 089-949-3332 07.00-20.00น.
27 แพร่ จุดจำหน่ายตั๋วตั้งอยู่ที่ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดแพร่ 054-534-621 089-949-7117 12.00-21.30น.
28 ม.พะเยา จุดจำหน่ายตั๋วตั้งอยู่ ถนน.พหลโยธิน หน้ามหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา (ศาลาพักผู้โดยสารที่ 2 เลยห้างเจริญภัณฑ์ประมาณ 10 เมตร ) 093-325-7779 12.00-19.30 น.
29 พะเยา จุดจำหน่ายตั๋วตั้งอยู่ที่ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพะเยา ถนนหลินสุด ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 054-480-926 089-949-7337 085-106-0661 06.00-19.10น.
30 พาน จุดจำหน่ายตั๋ว ตั้งอยู่ที่ 925/8 ตลาดพาน เมืองใหม่ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 053-722-792 089-949-7557 14.00-18.20น.
31 ม.แม่ฟ้าหลวง จุดจำหน่ายตั๋ว ตั้งอยู่ที่ 447/6 ถนน พหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 052-027-057 , 061-020-3773 12.00-16.50น.
32 แม่จัน จุดจำหน่ายตั๋ว ตั้งอยู่ 82/1 หมู่4 ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 053-772-122 , 061-020-3883 12.00-16.30น.
สาย 121 นครราชสีมา-นครสวรรค์
ลำดับ ท่า ที่ตั้ง เบอร์ติดต่อ เวลาทำการ
33 สีคิ้ว2 (สาย นม-นว ) ไม่มีท่าจำหน่ายตั๋วแต่หยุดรถจอดรับผู้โดยสาร (วินมอเตอร์ไซต์) - -
34 ปากช่อง จุดจำหน่ายตั๋ว ร้านเคทีคาร์แคร์ ม.18 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 089-949-7447 09.00-16.00 น.
35 สระบุรี จุดจำหน่ายตั๋ว ตั้งอยู่ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระบุรี 089-949-4114 09.00-15.00 น.
36 ลพบุรี จุดจำหน่ายตั๋ว ตั้งอยู่ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลพบุรี 036-612-433 089-949-4224 10.00-14.00น.
37 ตากฟ้า จุดจำหน่ายตั๋ว ตั้งอยู่ที่ 161/1 หมู่3 ตำบลสุขสำราญ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 056-241-036 089-949-4447 09.00-20.00น.
38 ตาคลี จุดจำหน่ายตั๋ว ตั้งอยู่ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอตาคลี 061-020-3993 07.00-16.00น.
39 ชัยนาท จุดจำหน่ายตั๋วตั้งอยู่ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชัยนาท 089-949-4334 08.00-16.30น.
สาย 820 นครราชสีมา-มุกดาหาร
ลำดับ ท่า ที่ตั้ง เบอร์ติดต่อ เวลาทำการ
40 ตลาดแค ไม่มีท่าจำหน่ายตั๋วแต่หยุดรถจอดรับผู้โดยสาร - -
41 แยกบ้านวัด ไม่มีท่าจำหน่ายตั๋วแต่หยุดรถจอดรับผู้โดยสาร - -
42 ประทาย ขาขึ้น รอขึ้นรถอยู่ฝั่งตรงข้ามห้างบิ๊กซี (ยังไม่มีท่าจำหน่ายตั๋วเช็คที่นั่งกับพนักงานรถได้เที่ยวต่อเที่ยว) - -
43 บ้านใหม่ไชยพจน์ จุดจำหน่ายตั๋วตั้งอยู่ที่ 74 หมู่ 1 ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ 044-650-039 089-949-5552 08.00-17.00น.
44 พุทไธสง จุดจำหน่ายตั๋ว ตั้งอยู่ที่ บขส. อำเภอพุทไธสง (ยังไม่มีท่าจำหน่ายตั๋วเช็คที่นั่งกับพนักงานรถได้เที่ยวต่อเที่ยว) - -
45 พยัคฆภูมิพิสัย จุดจำหน่ายตั๋ว ตั้งอยู่สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พยัคฆภูมิพิสัย 043-790-737 089-949-5553 08.00-16.00น.
46 แยกปทุมรัตน์ ไม่มีท่าจำหน่ายตั๋วแต่หยุดรถจอดรับผู้โดยสาร (จุดจอด) - -
47 เกษตรวิสัย จุดจำหน่ายตั๋ว ตั้งอยู่สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.เกษตรวิสัย 089-949-5558 06.00-17.00น.
48 สุวรรณภูมิ จุดจำหน่ายตั๋ว ตั้งอยู่ที่ 743 หมู่ 20 ต. สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด (เยื้องโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ) 061-020-4554 ยังไม่มีท่าจำหน่ายตั๋ว
49 พนมไพร จุดจำหน่ายตั๋ว ตั้งอยู่ที่ 5 ม.6 ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 089-949-5554 08.00-17.00 น.
50 ยโสธร จุดจำหน่ายตั๋วสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดยโสธร ถ.เลี่ยงเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 045-725-115 089-949-5556 08.00 -17.00น
51 กุดชุม จุดจำหน่ายตั๋วตั้งอยู่ที่ 385/1 ม.17 ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร (เยื้องกับธนาคารกรุงไทยสาขากุดชุม) 061-020-3553 08.00 -17.30 น
52 ภูกลอย จุดจำหน่ายตั๋วตั้งอยู่ที่ 208 ม.4 ตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร (สามแยกภูกลอย) 081-065-3254 07.00 -18.00 น
53 เลิงนกทา จุดจำหน่ายตั๋วตั้งอยู่ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร ที่ตั้ง 84 ม.1 ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 061-020-4664 06.00 -18.00 น
54 นิคมคำสร้อย จุดจำหน่ายตั๋วตั้งอยู่ 55 ม.5 ต.นิคมคำสร้อย อ.คำสร้อย จ.มุกดาหาร 097-085-8045 061-157-6627 08.00 -17.00 น