สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขของบัตรสมาชิก NCT CARD

สิทธิประโยชน์บัตร NCT CARD

1. สะสมคะแนนแลกเป็นของรางวัลหรือบัตรส่วนลด
2. รับสิทธิพิเศษมากมายจากร้านค้าที่ร่วมรายการ
3. จองที่นั่งผ่าน Internet
-ลูกค้านครชัยทัวร์ จองล่วงหน้าได้สูงสุด 30 วันถึง 4 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
(ต้องเป็นการจองที่นั่งจากต้นทาง แต่สามารถรอขึ้นท่ารายทางได้)
-ลูกค้านครชัย21 จองล่วงหน้าได้สูงสุด 30 วันถึง 1 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
4. สิทธิพิเศษในการรับตั๋ว
-ลูกค้านครชัยทัวร์ รับตั๋วก่อนเวลารถออก เพียง 30 นาที
-ลูกค้านครชัย21 รับตั๋วก่อนเวลารถออก เพียง 15 นาที
5. การเลื่อนตั๋วเดินทาง คืนตั๋ว
- ลูกค้านครชัยทัวร์ ต้องติดต่อก่อนรถเที่ยวเดิมออกจากต้นทาง 2 ชั่วโมง
- ลูกค้านครชัย21 ผู้ใช้บริการต้องติดต่อที่ท่าจำหน่ายตั๋วก่อนรถเที่ยวเดิมออกจากต้นทาง 30นาที

วิธีการใช้บัตร NCT CARD

1. แสดงบัตรสมาชิก หรือบัตรประชาชนของท่าน พร้อมกับการซื้อตั๋วโดยสาร หรือส่งพัสดุภัณฑ์ทุกครั้ง
2. รับ 1 คะแนน เมื่อซื้อตั๋วเดินทางทุก 25 บาท หรือส่งของทุก 50 บาท (ยกเว้นส่วนที่คิดเพิ่มเป็นค่าประกัน)
3. บัตรสมาชิก NCT CARD สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่มีชื่อตามฐานข้อมูลสมาชิกเท่านั้น ไม่สามารถสะสมคะแนนสำหรับการซื้อตั๋วโดยสารหรือส่งพัสดุภัณฑ์ให้แก่บุคคลอื่น
4. บัตรสมาชิก NCT CARD มีอายุ 2 ปี (วันหมดอายุจะติดอยู่ด้านหลังบัตร)

การแลกของรางวัล

1. ลูกค้าสามารถติดต่อที่ท่าจำหน่ายตั๋วใกล้บ้านเพื่อแลกของรางวัล เพียงแสดงบัตรสมาชิก NCT CARD หรือ บัตรประชาชน
2. คะแนนสะสมสามารถแลกส่วนลดค่าโดยสาร หรือของรางวัลต่างๆ ตามรายการที่กำหนด
3. คะแนนสะสมไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้

การโอนคะแนน

1. เมื่อนำบัตรเก่ามาต่ออายุสมาชิกก่อนวันหมดอายุ คะแนนจากบัตรเก่าจะโอนเข้าบัตรใหม่ทันที
2. หากบัตรสูญหายแต่ยังไม่หมดอายุ สามารถโอนคะแนนได้
3. สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของบัตรเท่านั้น คะแนนไม่สามารถโอนให้กับบุคคลอื่นได้
4. หากบัตรหมดอายุไปแล้ว คะแนนสะสมจะไม่สามารถนำมาใช้งานได้

วิธีการตรวจสอบคะแนน

1. สามารถตรวจสอบได้ที่ท่าจำหน่ายตั๋วออนไลน์ทุกท่า
2. ตรวจสอบคะแนนบนตั๋วโดยสารได้ทุกครั้งที่ใช้บริการ
3. สามารถตรวจสอบคะแนนสะสมผ่านทาง www.nakhonchaitour.com หรือ www.nakhonchai21.com
หัวข้อ “จองตั๋วออนไลน์” พร้อมใส่ ID Card (หมายเลขบัตรสมาชิก 16 หลัก) และ Password

การใช้บริการบน Internet

1. เมื่อสมัครเป็นสมาชิก NCT CARD ครั้งแรก ท่านจะได้รับ“รหัส (Password)”โดยจะแจ้งให้ทราบผ่านระบบ SMSทางมือถือ
2. เข้าไปที่ www.nakhonchaitour.com หัวข้อ “จองตั๋วออนไลน์” พร้อมใส่ ID Card(หมายเลขบัตรสมาชิก 16 หลัก) และ Password
3. สามารถจองที่นั่งผ่านทางอินเตอร์เน็ตล่วงหน้าได้ครั้งละ 2 ที่นั่ง ทั้งไปและกลับ (เริ่ม 1 ก.พ. 63 เป็นต้นไป)
4. การจองที่นั่งต้องจองโดยเลือกจุดเริ่มต้นเป็นท่าต้นทางเท่านั้น ลูกค้าสามารถรับตั๋วและรอขึ้นรถที่ท่าจำหน่ายตั๋วระหว่างทางได้ ทั้งนี้ต้องชำระเงินค่าโดยสารในราคาต้นทาง เนื่องจากบริษัทฯ จะล็อกที่นั่งดังกล่าวไว้ให้ท่านตั้งแต่รถออกจากต้นทาง
5. ต้องชำระเงินเพื่อรับตั๋วเดินทาง “ก่อนรถออกจากท่าต้นทาง” ตามระยะเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
6. กรณีจองที่นั่งแล้วไม่ประสงค์เดินทาง ต้องแจ้งศูนย์บริการลูกค้านครชัยทัวร์ (044-261-555) หรือศูนย์บริการลูกค้านครชัย21
(044-257-997) เพื่อยกเลิกรายการ หากไม่ดำเนินการตามเงื่อนไข บัตรของท่านจะถูกระงับการเข้าจองตั๋วออนไลน์
หมายเหตุ ติดตามสิทธิพิเศษมากมายที่ Facebook /NAKHONCHAITOUR และ Facebook /NAKHONCHAI21
***บัตรสมาชิก NCT CARD เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท นครชัยทัวร์ จำกัด และบริษัท นครชัย21 จำกัด จึงขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัตรหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า