รถปรับอากาศชั้น VIP (รถ VIP.24 ที่นั่ง )

      จัดสรรพื้นที่ภายในรถยนต์โดยสารได้อย่างลงตัว ให้ความรู้สึกเป็นส่วนตัวด้วยห้องกั้นระหว่างผู้ขับขี่กับห้องผู้ โดยสาร เบาะนั่งสามารถปรับเอนนอนได้ ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง ห้องสุขภัณฑ์ขนาดใหญ่ รักษาความ สะอาดภายในรถด้วยมาตรฐาน 5ส พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อัตราค่าโดยสารกำหนดตาม ราคาที่ทางกรมการขนส่งทางบกกำหนดไว้

ภาพที่1 ภาพที่2 ภาพที่3 ภาพที่4 ภาพที่5 ภาพที่5 ภาพที่5