รถปรับอากาศพิเศษ ( รถนอนพิเศษ วีไอพี. 32 ที่นั่ง )

      รองรับความต้องการของผู้โดยสารที่เน้นความสะดวกสบาย เบาะนั่งสามารถปรับเอนนอนพร้อมเบาะรองน่อง มีเบาะนวดหลังไฟฟ้าและติดตั้งเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง ห้องสุขภัณฑ์ขนาดใหญ่ รักษาความสะอาดภายในรถ ด้วยมาตรฐาน 5 ส พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อัตราค่าโดยสารกำหนดตามราคาที่ทางกรมการ ขนส่งทางบกกำหนดไว้

ภาพที่1 ภาพที่2 ภาพที่3 ภาพที่4 ภาพที่5