โพสต์โดย : เว็บมาสเตอร์
ลงประกาศเมื่อวันที่ : 21 สิงหาคม 2563
หัวข้อข่าว : บริจาคโลหิต "เฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา 88 ล้านซีซี"