ตำแหน่ง :พนักงานขับรถสาย 21 ไม่จำกัด
คุณสมบัติ :- เพศชาย
- อายุ 30 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 45 ปี
- มีใบขับขี่ประเภท 2 ขึ้นไป แต่อายุใบขับขี่จะต้องมีอายุ 3 ปี ขึ้นไป
รายละเอียด :- ขับรถยนต์โดยสาร สาย 21 (นม. - กทม. / กทม. - นม.)
สถานที่ปฎิบัติงาน : จ.นครราชสีมา
วุฒิการศึกษา : ไม่จำกัดวุฒิ
ค่าตอบแทน : 21,000 บาท
ความสามารถพิเศษ : หากมีประสบการณ์ขับรถยนต์โดยสารมาโดยตรง จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
หมายเหตุุ : -
วันที่ลงประกาศ : 6 พฤษภาคม. 2561