ตำแหน่ง :บริการลูกค้าท่ากรุงเทพฯ 1 อัตรา
คุณสมบัติ :-ชาย/หญิง
-อายุ 18 ปี ขึ้นไป
รายละเอียด :สามารถทำงานเข้ากะได้ , มีทักษะในการเจรจาสื่อสาร
สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Word , Excel
รักงานบริการ อัธยาศัยดี, เป็นมิตร
มีประสบการณ์ทำงานในหมอชิต พิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ท่ากรุงเทพฯ
วุฒิการศึกษา : ไม่จำกัด
ค่าตอบแทน : 12,500 บาท ขึ้นไป
ความสามารถพิเศษ : -
หมายเหตุุ : มีประสบการณ์ทำงานในหมอชิต พิจารณาเป็นพิเศษ
วันที่ลงประกาศ : 6 พฤษภาคม. 2561