นครชัยทัวร์จำกัด , เดินทางกับนครชัยทัวร์เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน , ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000 จากบริษัท บูโร เวอริทัส
ตำแหน่ง :
คุณสมบัติ :
รายละเอียด :
สถานที่ปฎิบัติงาน :
วุฒิการศึกษา :
ค่าตอบแทน :
ความสามารถพิเศษ :
หมายเหตุุ :
วันที่ลงประกาศ : 1 มกราคม 2513