ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่พัฒนาเทคโนโลยี 1 อัตรา (ช่างเทคนิค)
คุณสมบัติ :- อายุ 22 ปีขึ้นไป
- เพศ ชาย
รายละเอียด :-ซ่อมบำรุง Hardware / Software
-ตรวจเช็คอุปกรณ์
-ควบคุมระบบรับ/จ่าย อุปกรณ์ IT
สถานที่ปฎิบัติงาน : จ.นครราชสีมา
วุฒิการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรีขึ้นไป
ค่าตอบแทน : 10,600 ขึ้นไป
ความสามารถพิเศษ : -มีทักษะกับเทคโนโลยี
-สามารถเดินระบบเครือข่ายภายใน
-วิเคราะห์ / แก้ปัญหาที่เกิดจากระบบ Network
หมายเหตุุ : -
วันที่ลงประกาศ : 14 กุมภาพันธ์ 2561