ตำแหน่ง :ธุรการ 1 อัตรา (งานติดตามท่านประธาน)
คุณสมบัติ :-18 ปีขึ้นไป
-เพศชาย
-สามารถเข้ากะได้
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Word และ Excel ได้คล่อง
-มีใบขับขี่รถยนต์ และใบขับที่รถจักรยานยนต์
รายละเอียด :-รับคำสั่งจากท่านประธานโดยตรง
-ดูแลรถยนต์โดยสารของบริษัท
-ดูแลทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
สถานที่ปฎิบัติงาน : จ.นครราชสีมา
วุฒิการศึกษา : ม.6/ปวช. ขึ้นไป - ปริญญาตรี
ค่าตอบแทน : 10,800 บาทขึ้นไป
ความสามารถพิเศษ : - ใช้Computer เบื้องต้นได้
Word / Excel
หมายเหตุุ : -ปรับเงินเดือน 3 เดือน / 6 เดือน ตามผลงาน
วันที่ลงประกาศ : 3 กันยายน 2561