ตำแหน่ง :ธุรการ 2 อัตรา
คุณสมบัติ :-18 ปีขึ้นไป
-เพศชาย
-สามารถเข้ากะได้
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Word และ Excel ได้คล่อง
-มีใบขับขี่รถยนต์ และใบขับที่รถจักรยานยนต์
รายละเอียด :-จัดซื้อ/ตรวจสอบ/สรุปผลงาน
-ดูแลรถยนต์โดยสารของบริษัท
-ดูแลทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
-ควบคุมเครื่องมือตรวจวัด
-ควบคุมสารเสพติดในสถานประกอบการ
สถานที่ปฎิบัติงาน : จ.นครราชสีมา
วุฒิการศึกษา : ม.6/ปวช. ขึ้นไป - ปริญญาตรี
ค่าตอบแทน : 10,800 บาทขึ้นไป
ความสามารถพิเศษ : -
หมายเหตุุ : -
วันที่ลงประกาศ : 6 พฤษภาคม. 2561