ตำแหน่ง :การเงิน 1 อัตรา (ชั่วคราว)
คุณสมบัติ :-หญิง
-อายุ 20 ปีขึ้นไป
-สามารถเข้ากะได้
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Word และ Excel
รายละเอียด :-ทำบัญชีรับ/จ่าย
-เขียนใบรับเงิน / ลงชาร์ท
-ตัดหน้าตั๋วกระบอก
สถานที่ปฎิบัติงาน : นครราชสีมา
วุฒิการศึกษา : -วุฒิ ม.6 ขึ้นไป - ปริญญาตรี
ค่าตอบแทน : 9,800 -10,600 บาท
ความสามารถพิเศษ : -
หมายเหตุุ : -
วันที่ลงประกาศ : 6 ธันวาคม 2560