ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยนายท่านครสวรรค์ 1 อัตรา (ประจำท่านครสวรรค์)
คุณสมบัติ :-เพศชาย
-อายุ 18ปีขึ้นไป
-รักงานบริการ
รายละเอียด :-ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
-สามารถขายตั๋วออนไลน์ได้
-ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์พนักงานได้
สถานที่ปฎิบัติงาน : จ.นครสวรรค์
วุฒิการศึกษา : ม.6 ขึ้นไป
ค่าตอบแทน : 9,800 บาทขึ้นไป
ความสามารถพิเศษ : ใช้Computer Word,Excelได้
หมายเหตุุ : ปรับเงินเดือน 3 เดือน และ 6 เดือน ตามผลงาน
วันที่ลงประกาศ : 6 ธันวาคม 2560