ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่แผนกบุคคล 1 อัตรา (ชั่วคราว)
คุณสมบัติ :- เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
- ทำงานเป็นกะได้
- วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป
รายละเอียด :- ดูแลงานเอกสารต่าง ๆ ภายในแผนก
- สอบสวนพนักงาน
- งานตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : จ.นครราชสีมา
วุฒิการศึกษา : วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป
ค่าตอบแทน : 9,600 บาทขึ้นไป
ความสามารถพิเศษ : ใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
Word / Excel
หมายเหตุุ : -
วันที่ลงประกาศ : 8 มีนาคม 2561