ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่ ควบคุมคุณภาพ 1 อัตรา (ชั่วคราว)
คุณสมบัติ :- เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
- ทำงานเป็นกะได้
- หมุนเวียนตรวจรถ ที่ต่างจังหวัดได้
- วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
รายละเอียด :- ตรวจสอบคุณภาพ พนง.ก่อนออกวิน
- ดูแลสติ้กเกอร์ ประจำรถ
- ควบคุมข้อมูล GPS
สถานที่ปฎิบัติงาน : จ.นครราชสีมา
วุฒิการศึกษา : วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
ค่าตอบแทน : 9,800 บาทขึ้นไป
ความสามารถพิเศษ : ใช้คอมพิเตอร์เบื้องต้นได้
Word / Excel
หมายเหตุุ : -
วันที่ลงประกาศ : 6 ธันวาคม 2560