ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่จัดการเดินรถ 1 อัตรา
คุณสมบัติ :-เพศหญิง / ชาย
-อายุ18 ปีขึ้นไป
รายละเอียด :- งานจัดวินออนไลน์
- โทรประสานงานเรื่องวินรถ
- อื่น ๆ
สถานที่ปฎิบัติงาน : นครราชสีมา
วุฒิการศึกษา : ม.6 - ขึ้นไป
ค่าตอบแทน : 10,800 บาทขึ้นไป
ความสามารถพิเศษ : ใช้ โปรแกรม Word / Excel ได้
หมายเหตุุ : -มีการปรับฐานเงินเดือน เมื่อปฏิบัติงานครบ 3 เดือน และ 6 เดือน เฉพาะอัตราประจำ
วันที่ลงประกาศ : 6 ธันวาคม 2560