ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า 4 อัตรา (ประจำที่ จ.นครราชสีมา)
คุณสมบัติ :-เพศชาย
-อายุ 18 ปีขึ้นไป
รายละเอียด :-สามารถเข้ากะได้
-มีใจรักงานบริการ
-มีมนุษยสัมพันธ์ กับเพื่อนร่วมงาน
-ประกาศเสียงตามสายได้
สถานที่ปฎิบัติงาน : นครราชสีมา
วุฒิการศึกษา : ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
ค่าตอบแทน : 9,440 บาทขึ้นไป
ความสามารถพิเศษ : -มีการปรับฐานเงินเดือน เมื่อปฏิบัติงานครบ 3 เดือน และ 6 เดือน เฉพาะอัตราประจำ
หมายเหตุุ : -
วันที่ลงประกาศ : 6 ธันวาคม 2560