ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 อัตรา
คุณสมบัติ :-อายุ 18 ปีขี้นไป
-รักงานบริการ
-ทำงานเป็นกะได้
รายละเอียด :-ดูแลงานฝาก ของส่งพัสดุ
-เตรียมของใช้ประจำรถทัวร์
-งานซักผ้าห่ม (เฉพาะตำแหน่งซักผ้าห่ม)
สถานที่ปฎิบัติงาน : จ.นครราชสีมา
วุฒิการศึกษา : ม.6 ขึ้นไป
ค่าตอบแทน : 9,800 บาทขึ้นไป
ความสามารถพิเศษ : ใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
Word , Excel

(ยกเว้นตำแหน่งซักผ้าห่มไม่จำเป็นต้องมีทักษะคอมพิวเตอร์)
หมายเหตุุ : -
วันที่ลงประกาศ : 8 มีนาคม 2561