ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 อัตรา (ยกของ1)
คุณสมบัติ :-อายุ 18 ปีขี้นไป
-รักงานบริการ
-ทำงานเป็นกะได้
รายละเอียด :-ดูแลงานฝาก ของส่งพัสดุ
-เตรียมของใช้ประจำรถทัวร์
สถานที่ปฎิบัติงาน : จ.นครราชสีมา
วุฒิการศึกษา : ม.6 ขึ้นไป
ค่าตอบแทน : 9,800 บาทขึ้นไป
ความสามารถพิเศษ : ใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
Word , Excel

หมายเหตุุ : - มีการปรับเงินเดือน 3เดือน และ 6เดือนแรกที่ปฏิบัติงาน พิจารณาตามผลงาน
วันที่ลงประกาศ : 8 สิงหาคม 2562