ตำแหน่ง :บริกร (ไม่จำกัด)
คุณสมบัติ :-อายุ 18 ปีขึ้นไป
-รักงานบริการ
-ไม่จำกัดวุฒิ
-ไม่เมารถ
รายละเอียด :-ปฏิบัติงานบนรถโดยสาร
-ดูแลสัมภาระผู้โดยสาร
-ทำความสะอาดห้องน้ำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : จ.นครราชสีมา
วุฒิการศึกษา : ไม่จำกัดวุฒิ
ค่าตอบแทน : 14,000 - 16,000 บาท ขึ้นไป
ความสามารถพิเศษ : -
หมายเหตุุ : -
วันที่ลงประกาศ : 15 สิงหาคม 2562