ตำแหน่ง : ช่าง 1 อัตรา (ช่างไฟ1 อัตรา)
คุณสมบัติ :-เพศชาย
-อายุ 18 ปีขึ้นไป
-ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด :-ทำงานเป็นกะได้
-มีความถนัดด้านเครื่องยนต์
-งาน ซ่อมอื่น ๆ
สถานที่ปฎิบัติงาน : จ.นครราชสีมา
วุฒิการศึกษา : ม.3 ขึ้นไป
ค่าตอบแทน : 11,600 บาทเป็นต้นไป ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
ความสามารถพิเศษ : ปรับฐานเงินเดือน เมื่อปฏิบัติงานครบ 3 เดือน และ 6 เดือน ตามผลงาน
หมายเหตุุ : -
วันที่ลงประกาศ : 15 สิงหาคม 2562