ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่พัสดุ (ประจำท่าเชียงใหม่) 1 อัตรา /ภารโรง 1 อัตรา
คุณสมบัติ :- อายุ 18-45 ปี
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
- สามารถทำงานเข้ากะได้
- รักงานบริการ

รายละเอียด :-ให้ข้อมูลลูกค้าหน้าช่องจำหน่ายตั๋ว
-บริการลูกค้า
-ดูแลของฝากส่ง
สถานที่ปฎิบัติงาน : จ.เชียงใหม่
วุฒิการศึกษา : ม.6 ขึ้นไป - ป.ตรี
ค่าตอบแทน : 9,800-10,600 บาท
ความสามารถพิเศษ : -
หมายเหตุุ : ปรับเงินเดือนตามผลงาน เมื่อทำงานครบ 3 เดือน และ 6 เดือน
วันที่ลงประกาศ : 6 ธันวาคม 2560