ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการลูกค้า 1 อัตรา (จ.นครราชสีมา)
คุณสมบัติ :- อายุ 21 ปีขึ้นไป
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
- มีทักษะในการเจรจา
- สามารถทำงานเข้ากะได้
- รักงานบริการ
- สามารถใช้โปรแกรม Word และ Excel ได้คล่อง

รายละเอียด :- รับสายจากลูกค้าที่ติดต่อผ่านโทรศัพท์ได้
- สามารถขายตั๋ว รับเรื่องผ่านการร้องขอทางโทรศัพท์ได้
สถานที่ปฎิบัติงาน : จ.นครราชสีมา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
ค่าตอบแทน : 12,600 บาท ขึ้นไป
ความสามารถพิเศษ : -
หมายเหตุุ : ปรับเงินเดือนตามผลงาน เมื่อทำงานครบ 3 เดือน และ 6 เดือน
วันที่ลงประกาศ : 8 มีนาคม 2561