ตำแหน่ง :พนักงานขับรถโดยสาร (พขร.) 2 อัตรา
คุณสมบัติ :-เพศชาย
-อายุ 27 - 50 ปี (หรือได้รับการพิจารณา)
-ส่วนสููง 161 ซม. ขึ้นไป
-มีใบอนุญาตขับขี่ชนิดที่ 2 ขึ้นไป และอนุญาตมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี ขึ้นไป
-มีประสบการณ์ขับรถโดยสารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด :-ขับรถยนต์โดยสาร
ในเส้นทางเดินรถของบริษัท คือ
1.นครราชสีมา-เชียงใหม่
2.นครราชสีมา-แม่สาย
3.นครราชสีมา-นครสวรรค์
4.นครราชสีมา-มุกดาหาร
สถานที่ปฎิบัติงาน : ปฏิบัติงานบนรถโดยสาร
วุฒิการศึกษา : -ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา-ปริญญาตรี
ค่าตอบแทน : 20,500 - 22,500 บาทขึ้นไป
ความสามารถพิเศษ : -
หมายเหตุุ : - ประจำอยู่ที่ จ.นครราชสีมา
วันที่ลงประกาศ : 3 กันยายน 2561